Начало » Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Политика за защита на личните данни

 

 

Автор :

Деян Добрев,                    Член на СД

Одобрено от, подпис:

Елка Антонова

Изп.Директор „ЕКС ДЕБТ” АД

В сила от : 25.05.2018г.

Изменение:

 

В сила от :

Замества

Брой страници: 3

Брой приложения:

 

 

 

Настоящите правила разкриват политиката ни за защита на личните данни, събирани и обработвани от „ЕКС ДЕБТ“ АД. Лични данни по смисъла на ЗЗЛД, приложимото право и в частност на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., приложим от 25 май 2018 г., (по-долу наричан Общ регламент за защита на личните данни или само Регламента) са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Имайки предвид характера на дейността на фирмата,  „ЕКС ДЕБТ“ АД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват за основен приоритет.

 

Администратор/ обработващ

 

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни се извършва от „ЕКС ДЕБТ ” АД („Фирмата“), със седалище и адрес на управление в град София, ж.к. Дружба, 26, с ЕИК 201598086 в качеството на администратор и обработващ лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, както и служителите и сътрудниците на фирмата, право-упълномощени по служебен или договорен ред.

 

Длъжностно лице за защита на личните данни: Любомира Христова, тел. 02 4372005, e-mail: l.beiska@exdebt.bg

 

Лични данни, предоставени от клиенти на фирмата

 

Фирмата получава лични данни от своите клиенти във връзка с изпълнението на договорните си задължения. С предоставяне на фирмата на личните данни, клиентите са декларирали, че:

 

1.      Са регистриран администратор на лични данни.

2.      Събрали са личните данни със съгласието на техните притежатели.

3.      Имат съгласието на притежателите на личните данни за предоставянето им на трети лица.

 

Предоставените лични данни, използваме за осъществяването на контакт с техните притежатели, от името и по поръчение на клиентите на фирмата. Фирмата събира допълнителни лични данни извън предоставените от клиентите й, само когато това е необходимо и законосъобразно и при положение, че са публично достъпни или доброволно предоставени такива или за които има предварително съгласие.

 

Други лични данни

 

Фирмата събира, обработва и съхранява личните данни на своите служители и сътрудници, които са в трудово или гражданско правоотношение с нея.

 

Не събираме лични данни, които:

 

 • Нямат отношение към предоставяните от фирмата услуги;
 • Не са свързани със служителите и сътрудниците на фирмата;
 • Разкриват политически или философски убеждения;
 • Разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • Се отнасят до сексуалния живот или до човешкия геном;
 • Се предоставят от непълнолетни потребители без съгласието на родителите или законните им представители.
 •  

  Достъп до лични данни

   

  Достъп до лични данни предоставени от клиенти имат всички служители и сътрудници на фирмата,  съобразно определените нива на достъп. Достъп до личните данни служителите и сътрудниците на фирмата имат служителите, отговарящи за счетоводството и човешките ресурси на фирмата, както и нейното ръководство. Лицата, ангажирани в обработката на данни, ги обработват само за разрешени цели, съгласно установените условия и в съответствие с инструкциите и получените поръчки, като трябва да запазят поверителността на данните, които са им станали известни в хода на изпълнение на техните задължения, и които не са предназначени за обществено ползване. Тези изисквания за поверителност, продължават да се спазват и след прекратяване на трудовото или гражданското правоотношение с фирмата. Лицата, чиито лични данни се обработват от фирмата, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни.

   

  Съхраняване и обработване на лични данни

   

  Предоставените лични данни съхраняваме за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в настоящите правила, договорите с нашите клиенти и в други случаи, определени със закони. Тази информация не се предоставя при никакви обстоятелства на трети лица, освен в случаите, когато сме получили изрично съгласие за това и в случаите, предвидени от приложимото законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни. Не продаваме, нито отдаваме под наем, нито предоставяме възмездно или безвъзмездно и не разпространяваме идентифицираща лична информация на други компании, организации и трети страни. Ние не купуваме, не взимаме под наем, нито ни се предоставя възмездно или безвъзмездно идентифицираща лична информация от други компании, организации и трети страни.

   

  Разкриване на лични данни

   

  Нашата политика за предоставяне на лични данни предвижда разкриването им в следните случаи:

   

 • При получаване на съдебно разпореждане, призовка или друго искане със задължителен характер от органите на правораздаването.
 • При писмено искане на засегнат притежател на лични данни или при получено разрешение от него. Предоставянето става лично, след предоставяне на лична карта за сверка или чрез изрично, нотариално заверено пълномощно.
 • При необходимост от разследване на жалби за извършени злоупотреби.
 •  

   

  Заличаване и редактиране на лични данни

   

  Личните данни, които фирмата администрира или обслужва, могат да бъдат заличавани или редактирани, в случаите и по реда определен за Разкриване на лични данни, освен когато фирмата е длъжна да ги съхранява по закон или когато необходимостта от администрирането/обработването им не е изчезнала.

   

   

  Защита на личните данни

   

  Предоставените лични данни се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите на фирмата. За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение.

  Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

  Изключени са всякакви гаранции срещу неоторизиран достъп, до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.

   

  Въпроси & Отговори

  Методи:

  Събирането на вземания е процес, който изиска преминаването през няколко етапа:

  • Връчване на уведомително писмо/ покана на длъжника – не самият акт на...

   прочети още

  Нашите контакти

  Адрес: София, бул. "Мадрид" № 49, ет.1, ап. 1
  Тел./ Факс: +359 2 437 2005; +359 2 846 49 29; +359 2 944 32 70;
  E-mail:  Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

  „Бисквитки“

  Какво представляват „бисквитките“?

  „Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

  Как става използването на „бисквитките“?

  Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

  Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

  Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

  Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

  Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

  Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

  „Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

  Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

  Как се контролира използването на „бисквитките“?

  Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

  Пълна информация за бисквитките

  Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

  Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

  Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
  X